วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2550

สิ่งที่ได้รับจากเรียน.......... ถ้าจะกล่าวถึงสิ่งที่ได้นั้นมีค่ามากมาย เพราะสิ่งที่ได้รับนั้นประเมินค่าเป็นเงินทองไม่ได้ แต่เป็นประสบการณ์ที่หลากหลาย เหมาะกับยุคปัจจุบันทันสมัยที่กำลังเข้าสู่ยุคแห่งโลกติจิตอล ที่จำเป็นต้องใช้ในการประกอบการทำงานในภายภาคหน้าที่ต้องพึ่งพาเพื่อนจอสี่เหลี่ยมอันทันสมัยนี้ ดังนั้นจึงอยากฝากทุกๆ คน ถ้ามีโอกาสเรียนหรืออบรมทุกอย่างที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้รีบคว้าสิ่งดีๆ เหล่านี้ไว้เถอะค่ะ และที่สำคัญคืออาจารย์ผู้สอน ต้องกล่าวคำว่ากราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากที่มอบวิชาความรู้นี้ให้ อย่างเต็มความสามารถและอย่ายงเต็มใจ............

1 ความคิดเห็น:

สุกัญญา แกประโคน กล่าวว่า...

http://kaeprakhon-tai.blogspot.com ของต่ายเองเข้าไปดูนะ