วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2550

การบันทึกชิ้นงาน

*****การบันทึกงานการบันทึกชิ้นงาน หลังจากชิ้นงานมีการตกแต่ง หรือปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว งานชิ้นนั้นจำเป็นต้องถูกบันทึก(Save) เพื่อคงสภาพของรูปแบบนั้นไว้ให้อยู่กับชิ้นงาน หากไม่มีการบันทึกชิ้นงานเมื่อทำการปิดโปรแกรม ชิ้นงานที่ได้จะสูญหายไป ซึ่งการบันทึกงานใน Photoshop นั้นจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของชิ้นงานที่จะใช้งานด้วย เช่น ภาพแบบ JPEG, GIF, PDF, BMP ซึ่งลายละเอียดของรูปแบบภาพจะกล่าวต่อไป
ขั้นตอนการบันทึก
1. ที่ Menu Bar เลือก File จะปรากฏคำสั่งสำหรับการบันทึกชิ้นงาน 3 รูปแบบ คือ- Save- Save as- Save for Web…Save
2. การบันทึกรูปแบบงานแบบมาตรฐานที่สุด ใช้สำหรบงานที่มีการบันทึกไว้แล้วในขั้นแรก
3. ทำการบันทึกการใช้งานซ้ำหลังจากการแก้ไขหรือปรับแต่งชิ้นงานเพิ่มเติมSave as การบันทึกชิ้นงานใหม่ หรือต้องการบันทึกรูปแบบตกแต่ง แก้ไข ไว้อีกชุดหนึ่ง หรือเพื่อสำรองชิ้นงานไว้เพื่อใช้งานอื่น หรือต้องการบันทึกเพื่อเปลี่ยนรูปแบบชิ้นงาน ให้เป็นรูปแบบอื่นๆ

ไม่มีความคิดเห็น: