วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2550

การตัดภาพ

*****การตัดภาพด้วย Magic Wand Tool เครื่องมือนี้จะทำการเลือก Selection โดยการเลือกเอาส่วนที่เป็นสีแลลเดียวกันไว้ด้วยกันเครื่องมือ Magic Wand Toolเลือกวัตถุในภาพที่มีสีเดียวกัน ในขอบเขตเดียวกันสามารถทำการเลือกเพิ่มได้ โดยการกด Shift ค้างไว้สามารถตัดภาพ โดยดึงออกโดยใช้เครื่องมือ Move Tool
*****การตัดภาพโดยใช้ Lasso Toolเครื่องมือนี้นำมาใช้สำหรับในการเลือกพื้นที่ของภาพทีเราต้องการจะนำไปใช้ เครื่องมืออันนี้จะอยูาในหมวด Lasso เครื่องมือ Polygonal นี้เป็นเครืองมือที่ 2 การใช้งานคล้ายๆ กับ Lasso นั่นล่ะครับ เอาล่ะเราลองมาใช้กันดูดีกว่า
*****การตัดภาพด้วย Crop Tool· เลือกเครื่องมือ Crop Tool ที่แถบเครื่องมือ· เลือกส่วนของรูปภาพที่ต้องการ ส่วนที่เลือกจะมีเส้นประล้อมรอบ· หากยังไม่ได้ส่วนที่ต้องการสามารถทำการแก้ไขได้ดังนี้· สามารถเลื่อนตำแหน่งของส่วนที่เลือกได้โดยใช่ลูกศร ชี้ที่ส่วนในของเส้นประแล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ· ถ้าต้องการให้พื้นที่ที่เลือกเป็นจตุรัส ให้กด Shif ระหว่างที่ทำการเลือก· เมื่อได้ส่วนที่ต้องการแล้ว· ให้กดปุ่ม Enter ก็จะได้ภาพที่ต้องการ ทำการ Save เพื่อนำไปใช้หรือถ้าต้องการยกเลิก ให้ Click ที่ Icon ที่ Option Bar เพื่อยกเลิก

ไม่มีความคิดเห็น: