วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2550

คำว่า "Filter"

*****Filter ในการทำภาพ หรือตกแต่งภาพการทำพื้นลายไม้เบื้องต้น ทำภาพท้องฟ้าง่ายๆ ด้าย Filter Clouds การใช้ Filter Lens Flare เพื่อใส่แสงแฟร์ให้กับภาพการนำ Filter Blur มาใช้ทำภาพชัดขึ้น การทำภาพให้เป็นลายอิ

ไม่มีความคิดเห็น: